Kjøpsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på www.ciha.no og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

Om selskapet og parter

Nettsiden eies av Ciha IVS, Skovstjernevej 33, 8920 Randers NV, DK38219898 («Ciha», «selger», «vi», «oss»). Nettkjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Virksomhetsinformasjon:
www.ciha.no 
Ciha
c/o Direct House
Bjørumsvegen 15
4820 Froland
VOEC-nr.: 2042630
Telefon: 23 96 73 19
E-post: info@ciha.no 

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså̊ eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger ikke har informert om før kjøpet, skal kjøper ikke bære.

 

Betaling

Du kan betale med følgende betalingsmetoder på www.ciha.no:

Kortbetaling
Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Quickpay. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: VISA og Mastercard.

Klarna fakturabetaling
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Ved betaling med faktura er betalingstiden 14 dager fra den dag varene sendes fra oss. For å kunne betale med faktura krever vår betalingspartner ditt personnummer for å gjennomføre en kredittvurdering, samt at din bestilling sendes til din registrerte adresse i Folkeregisteret. Her kan du lese Klarnas vilkår for fakturabetaling.

Det tilkommer ingen fakturaavgift om du velger å betale med Klarna Faktura. Om betalingen uteblir tilkommer en påminnelsesavgift og forsinkelsesrente etter Klarnas regler og standardavgifter. Om betalingen etter dette fortsatt ikke skjer vil saken bli sendt til inndrivelse hos inkassobyrå, ekstra kostnader kan da påløpe.

Klarna Delbetaling
Du har også mulighet til å velge Klarna Delbetaling og Klarna Konto. Akkurat som når du kjøper med vanlig faktura, får du varene før du betaler. Du kan velge å dele din betaling på 6, 12 eller 24 måneder. Klarna Konto deler opp dine fakturaer så du kun mottar én faktura hver måned, der alle Klarna-fakturaer du har handlet for den siste måneden er samlet. Her kan du lese Klarnas delbetalingsvillkår og her kan du lese Klarna Konto-vilkår.

PayPal (kortbetaling og PayPal konto)
Betal raskere og sikrere gjennom å bruke PayPal. Ved å betale med PayPal kan du enten bruke din eksisterende PayPal-konto eller gå videre uten å tidligere ha en konto og betale med et betalings- eller kredittkort. For mer informasjon gå til www.paypal.com.

Vipps

 

 

Levering

Din bestilling leveres med Bring til nærmeste Bring Pakkeshop eller din hjemadresse. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya.

Leveringstid
Vår normale leveringstid er 3-6 virkedager etter at din ordre har blitt sendt. Pakker som bestilles inn 15.00, blir ofte sendt samme dag. På varer som ikke er på lager, er leveringstiden lengre. Det framgår i så fall på produktsiden. Hvis leveringstidspunkt ikke fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt hele sin ordre.

Fraktkostnad
En fraktkostnad på 79 kr tilkommer alle bestillinger som sendes til en Bring Pakkeshop (på ordre opptil 799 kr). På bestillinger over 799 kr, er frakten gratis på forsendelser til pakkeshop. Hjemlevering koster 99 kr for alle ordrer.

Ikke mottatt ordre
Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse, ber vi deg kontakte kundeservice på info@ciha.no eller per telefon 23 96 73 19. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig, og om det har skjedd en feil, sender vi riktig produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

Forsinket levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse – Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving – Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 • Erstatning – Kjøperen kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko
Ciha er ansvarlig for din bestilling frem til du har mottatt den fysisk. Om du mottar bestillingen med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å kontakte kundeservice så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse, på info@ciha.no  eller per telefon 23 96 73 19. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur dersom en returseddel levert av Ciha ikke ble benyttet.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før fristen har utløpt. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må̊ varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten bortfaller. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur
Du skal fylle ut en returseddel og vedlegge denne når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten om du benytter angreretten, eller fylle ut denne returseddelen som du finner på vår nettside. Vi anbefaler at du benytter returseddelen som du finner på vår nettside.

Du kan velge å selv stå for returfrakten til returadressen som oppgis under, eller kjøpe en forhåndsbetalt returfraktseddel på vår hjemmeside. Velger du å kjøpe returfraktseddelen på vår hjemmeside, koster den 69 kr og betales direkte på hjemmesiden. Returseddelen du kjøper skal printes ut og festes utenpå returpakken. Deretter kan du levere inn returpakken hos en leverandør. Vi anbefaler at du skriver ned sporingsnummeret som står på returetiketten slik at du kan spore din returpakke.

Som kjøper kan du ikke benytte din angrerett ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til avhenting på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift tilsvarende fraktkostnaden på din bestilling. Uavhentede pakker kan ikke sendes tilbake til kunden, kunden må da heller gjennomføre en ny bestilling på nettsiden.

Du som kunde er selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme vis som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god stand. Du må derfor emballere produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Vi anbefaler at du sender varene i sin originale emballasje.

Om du bruker en returfraktseddel som du får av Ciha, er du ansvarlig for at produktene returneres til Ciha i god stand, altså at emballasjen som benyttes ved returfrakten er forsvarlig. Videre er Ciha ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter returfraktseddelen som vi har sendt til deg etter at du har kjøpt den, men et annet returfraktalternativ, ligger det fulle ansvaret for at forsendelsen når fram til oss på deg som kunde.

Bytte
Vi tilbyr ikke bytte av varer på vår nettside. Dersom du ønsker å endre en vare du har bestilt til en annen vare som vi tilbyr på nettsiden, må du sende varen du har i retur til oss. Vi vil tilbakebetale pengene for denne varen når vi får den i retur. Den nye varen må du bestille på nettsiden og betale for på nytt med valgt betalingsmåte.

Returadresse
Ciha.no
Postboks 19
4855 Froland

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må̊ kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 md. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 • Retting eller omlevering – Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 • Prisavslag – Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris tilsvarer forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving – Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen er vesentlig.

Om du har mottatt et defekt eller et feil produkt, ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på info@ciha.no med bilder av det aktuelle produktet eller per telefon 23 96 73 19, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på̊ selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også̊ etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningene som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Les mer i vår Personvernerklæring.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt Levering og Reklamasjonsrett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Europa-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr