Personlig informasjoner

Generelt

 1. Denne politikken om behandling av persondata («personvernpolitikk») beskriver hvordan Ciha IvS («Ciha», «oss», «vår», «vi») samler inn og behandler informasjon om deg.
 2. Personvernpolitikken gjelder personopplysninger som du gir oss, eller som vi samler inn via Cihas hjemmeside ciha.shop(«Hjemmesiden»).
 3. Ciha er ansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til Ciha kan gjøres via kontaktopplysningene oppgitt under punkt 7.

 

Hvilke persondataopplysninger samler vi inn, til hvilke formål og det rettslige grunnlaget for behandlingen

 1. Når du besøker Hjemmesiden samler vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av siden, f.eks. hvilken type internettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker, din IP-adresse, nettverkslokasjon og informasjon om din datamaskin.
  • Formålet er å optimere brukeropplevelsen og Hjemmesidens funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, som retargeting via Facebook og Google. Denne behandling av opplysning er nødvendig for at vi kan ivareta vår interesse i å forbedre Hjemmesiden samt vise deg relevante tilbud.
  • Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU´s Forskrift om personvern art 6, stk 1, f.
 2. Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på Hjemmesiden, samler vi inn opplysningene du selv oppgir, f.eks navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer, betalingsmetode, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og evt. Returnerer, leveringsønsker.
  • Formålet er å levere de produktene du har bestilt og oppfylle vår avtale med deg, i tillegg til å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, som regnskap.
  • Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU´s Forskrift om personvern art 6, stk 1, litra b, c og f.
 3. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, samler vi inne opplysning om ditt navn og din e-post adresse.
  • Formålet er i vår interesse til å kunne levere nyhetsbrev til deg.
  • Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU´s Forskrift om personvern art 6, stk 1, litra.

 

Mottaker av persondataopplysninger

 1. Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveranseønsker gis videre til PostNord, DAO, GLS eller transportøren som er ansvarlig for levering av din ordre. Ved kjøp av varer som ikke er på lager kan de nevnte opplysninger videreformidles til produsent eller selger av gjeldende vare(r), som vil står for leveransen.
 2. Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på vår vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedring av Hjemmesiden, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, som retargeting, samt din bedømmelse av våre bedrift og produkter. Blant annet gis opplysningene om navn og e-post til TrustPilot, som på vår vegne sender ut en invitasjon til å vurdere oss på TrustPilots hjemmeside. Velger du å foreta en anmeldelse blir TrustPilot dataansvarlig for de oppgitte opplysninger. Disse bedriftene er databehandlere og under vår instruksjon behandler de data som vi er ansvarlige for. De må ikke bruke opplysningene til andre formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt en fortrolighet om dataene. Vi har inngått en skriftlig databehandleravtale med alle databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av oss.
 3. Tre av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC, Facebook Inc. Og Mailchimp v/ The Rocket Science Group, LCC er etablert i USA. De nødvendige garantier for overføring av informasjon til USA er sikret gjennom databehandlersertifiseringen under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU´s Forskrift om personvern art 45.

  

Dine rettigheter

For å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger skal vi som dataansvarlig opplyse deg om dine rettigheter.

 1. Innsiktsretten

  • Du er til enhver tid berettiget til å spørre oss om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen har, hvilke kategorier av personopplysninger og mottaker av opplysninger som evt. Finnes, samt opplysning om hvor informasjonen stammer fra.
  • Du har rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger kan du sende en skriftlig forespørsel til info@ciha.dk. Du blir bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.
 2. Rett til korreksjon

  • Du har rett til å få endret personopplysninger om deg selv som ikke stemmer. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene som vi har registrert om deg, så oppfordres du til å sende en skriftlig henvendelse til oss slik at vi kan korrigere opplysningene.
  • Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med din påmelding i vår kundeklubb har du selv mulighet til å endre ved å logge inn på din profil på Hjemmesiden.
 3. Retten til sletting

  • I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av dine opplysninger slettet hos oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfanget en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser eller for at lovlige krav kan fastlegges, gjøres gjeldene eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine opplysninger.
 4. Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

  • Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset bruken av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysninger vi behandler om deg ikke er korrekte.
 5. Retten til dataportabilitet

  • Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, utlevert i en strukturert, alminnelig og maskinlesbart format, og rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.
 6. Retten til innsigelse

  • Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, men tanke på direkte markedsføring, sånn som den profilering som foretas for å kunne drive målrettet markedsføring.
  • Videre har du også når som helst rett av grunner knyttet til din personlige situasjon, til å gjøre innvendinger mot behandling av dine personopplysninger som vi påtar oss på grunnlag av våre berettigede interesser, jf. Pkt. 2.1 og 2.3.
 1. Retten til å tilbakekalle samtykke

  • Du har når som helst rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss for en gitt behandling av personopplysninger, inkludert for profileringen gjort av deg som medlem av kundeklubben. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, bes du kontakte oss på info@ciha.dk
 2. Retten til å klage

  • Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, om vår behandling av dine personopplysninger. Klagen kan blant annet sendes inn via e-post til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

Sletting av personopplysninger

 1. Opplysninger samlet inn om din bruk av Hjemmesiden jfr. Pkt. 2.1. slettes senest når du ikke har brukt Hjemmesiden på 5 år.
 2. Opplysninger samlet inn i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev sletter når du trekker ditt samtykke tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene.
 3. Opplysninger samlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som utgangspunkt bli slettet 2 år etter utløp av det kalenderår hvor du har foretatt ditt kjøp. Opplysninger kan lagres i lenger tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at juridiske krav kan bestemmes, håndhevet eller forsvart, eller hvis lagring er nødvendig for at skal kunne overholde juridiske krav. Regnskapsmateriell oppbevares i 5 år til slutten av et regnskapsår for å kunne oppfylle kravene i regnskapsloven.

 

Sikkerhet

 1. Vi har iverksatt passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring eller forringelse av personopplysninger og mot kunnskap eller misbruk av uautoriserte personer.
 2. Kun medarbeidere som har reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å kunne utføre sin jobb, har adgang til disse.

 

Kontaktopplysninger

 1. Ciha er dataansvarlig for de persondata som samles inn via Hjemmesiden.
 2. Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til personvernpolitikken eller ønsker å kreve en av rettighetene beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

www.ciha.no 
Postboks 19
4855 Froland
VOEC-nr.: 2042630
E-post: info@ciha.no

 

Endring i personvernpolitikken

 1. Hvis vi foretar endringer i personvernpolitikken vil du få informasjon om dette ved ditt neste besøk på Hjemmesiden.
 2. Hvis du har meldt deg inn i vår kundeklubb vil du bli orientert om endringene i politikken i en utsendt e-post til din registrerte e-post adresse.

 

Versjoner: Dette er versjon 1 av Cihas personvernpolitikk, datert den 21.09.2018.