Reklamasjon

Reklamasjon

Hvis du kjøper en vare som har mangler – f.eks. materiale eller feilproduksjon – så gir kjøpsloven deg rett til å reklamere.

Du kan reklamere over mangler ved varen innenfor 24 måneder fra leveringstidspunktet ved å henvende deg til oss på info@ciha.no eller telefon 23 96 73 19.

Vi ber deg opplyse så detaljer som mulig hva problemer er. Det er ikke et krav, men det gjør det enklere for oss å finne feilen og minimere behandlingstiden for din reklamasjon. Det er ikke et krav, men behandlingstiden vil bli kortere ved at vi får informasjon som eksempelvis kopi av ordrebekreftelse, kontonummer (ved refusjon), kopi av evt. Tidligere korrespondanse og utfyllelse av retur- og reklamasjonsskjema.

Hvis reklamasjonen godkjennes og feilen ikke kan løses uten at vare returneres, refunderer vi dine fraktkostnader.

Husk at varen alltid må sendes i ordentlig emballasje og det må tas vare på kvittering for avsendelse som et bevis på fraktkostnad og et sporingsnummer.

Varereturnering sendes til adressen nedenfor – merk at vi ikke mottar pakker sendt med postoppkrav.

Ciha ApS
Engelsholmvej 33 E
8940 Randers S
Danmark

Vi anbefaler at returvarer sendes til oss som en pakke med sporingsnummer. Husk alltid å pakke forsendelsen godt inn, så den ikke blir skadet under transport.

 

Opplysning om klagemuligheter

Ønsker du å klage på ditt kjøp bes du henvende deg direkte til CIHA. Lykkes det ikke å finne en løsning kan du sende inn en klage til til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center til klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-kommisjonens online klageportal kan også brukes ved innsendelse av en klage. Det er mest relevant for forbrukere bosatt i et annet EU-land. Klage innsendes her – http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved innsendelse av en klage må du oppgi vår e-post adresse info@ciha.no.

 

Transportskader

Ved skader oppstått under transport oppfordrer vi at det straks meldes direkte til transportøren, men også til CIHA da vi er ansvarlig ovenfor kunde for varens mangler skjedd under transport.

Hvis pakken er synlig skadet ved mottakelse så anbefaler vi at kunde nekter å ta imot varen, eller får sjåfør til å skrive under på følgeseddelen at den er mottatt med transportskade.Hvis du er i tvil så ta kontakt med CIHA. Oppdager du en transportskade etter levering må du innenfor rimelig tid gjøre oss oppmerksom på det, hvis det gjør at varens verdig og stand er minsket.

 

Refusjon

I tilfelle avtalt avslag, returnerte varer eller forhåndsbetalte varer som kanselleres vil du selvfølgelig få tilbake beløpet du har betalt til oss. I tilfeller med verdifall som kunde selv er ansvarlig for, vil dette trekker fra beløpet som blir tilbakebetalt.

Hvis du benytter din angrerett, refunderer vi hele ordrens verdi til deg, inkludert leveringskostnader (eksklusiv eventuelle merkostnader som følge av ditt valg av levering annet enn den billigste leveringsmetoden vi tilbyr), uten ekstra forsinkelse og senest 14 dager etter at vi har mottatt informasjon om at du ønsker å angre kjøpet. Vi gjennomfører tilbakebetalingen med samme betalingsmetode som du brukte ved den opprinnelige bestilling, med mindre vi eksplisitt har avtalt noe annet.

Vi kan holde tilbake refusjon av varen til vi har mottatt den i retur, med mindre du har fremlagt dokumentasjon på å ha returnert varen.